TAE KEUK KI, de Koreaanse vlag symboliseert veel van de gedachte, de filosofie en de mystiek van het Oosten. Het symbool wordt “TAE KEUK” genoemd en de vlag zelf “TAE KEUK KI”. Geplaatst in het midden van de vlag is een in twee gelijke delen gedeelde cirkel. De cirkel zelf vertegenwoordigt het absolute of de essentiële eenheid van het wezen.

...TRANSLATION FOLLOWS

Het bovenste rode deel wordt YANG en het onderste blauwe deel wordt UM (YING) genoemd, het is het oude symbool van de schepping van het universum, dag en nacht, schepping en ondergang, mannelijk en vrouwelijk, warm en koud, enz. De kerngedachte van de TAE KEUK geeft aan dat terwijl eren constante beweging is in de oneindige sfeer, er eveneens evenwicht en harmonie is.

...TRANSLATION FOLLOWS

Deze gedachte van TEAE KEUK, de UM (YING) – YANG filosofie genaamd, heeft alle Oosterse culturen beïnvloed zoals filosofie, logica, wetenschap en militaire strategie evenals de gevechtskunst.

De oude Oosterse filosofen zagen het universum als een plaats waarin harmonie kon worden bereikt door verenigbaar maken van tegengestelde krachten. En een dergelijk kracht, YANG, is geassocieerd met expansie en afscheiding en de andere, UM (YING), met samentrekking en aanpassing. Deze tegenstellingen houden elkaar steeds in evenwicht en complementeren elkaar. Deze gedachtegang gaf de gevechtskunst de kennis om geweldloos op te treden tegen geweld, zacht tegen hard, cirkel tegenover rechte lijn enz.

De drie balken in iedere hoek vertegenwoordigen eveneens het idee van tegenstelling en evenwicht:

...TRANSLATION FOLLOWS

De drie ononderbroken balken symboliseren de hemel

...TRANSLATION FOLLOWS

De tegenoverliggende onderbroken balken symboliseren de aarde

...TRANSLATION FOLLOWS

De balken in de linker onderhoek van de vlag symboliseren het vuur

...TRANSLATION FOLLOWS

De tegenoverliggende balken symboliseren water.

...TRANSLATION FOLLOWS