Lees verder:

Een goede Tang Soo Do'er probeert te leven in de geest van die codes. De achterliggende filosofie kan worden geïnterpreteerd als de wijze waarop de mens zou moeten fungeren in de samenleving. Trouw aan de sociale groep waartoe je behoort. Gehoorzaamheid kan je vertalen naar discipline, belangrijk voor veiligheid en voortvloeiend wederzijds respect. Geen mens kan alleen functioneren in een samenleving, er bestaat onderlinge afhankelijkheid.

In harmonie samenleven is gebaseerd op vertrouwen en eerlijkheid naar elkaar toe. De belangrijkste grondregel van ieder doel: maak af waar je aan begint, enthousiasme continu vasthouden is de grootste uitdaging. En bedenk: jezelf motiveren is anderen motiveren. In een groep behaal je dus makkelijker doelen, naar eigen kunnen. Eerlijkheid en oprechtheid zijn mooie deugden, niet alleen als Tang Soo Doka, maar zeker als mens.

De filosofie van Tang Soo Do is als een cirkel: om je eigen doelen te behalen moet je kunnen bouwen op de trouw, de eerlijkheid, het respect, de discipline en de vriendschap binnen de groep. Indien een van deze bouwstenen ontbreekt functioneert noch de groep, nog jijzelf.

Ontwikkeling tijdens de Middeleeuwen: Het verenigd Silla Koninkrijk werd in 918 na Christus onderworpen door een krijgsheer, Wan Kun geheten. Er werd een nieuw koninkrijk gesticht, Koryo; geheten, dat 475 jaar zou bestaan. In 1392 na Christus volgde een nieuw koninkrijk de Yi dynastie, dit bestond ongeveer 500 jaar. Er verstreek ongeveer een periode van 1000 jaar tussen beide dynastieën.

Tang Soo Do werd erg populair bij de militaire samenleving. Echter, het meest belangrijke was dat deze gevechtskunst ook enorm populair werd bij het gewone volk. In die tijd werd het : Kwon Bop, Tae Kyun, Soo Bakh. Tang Soo etc. genoemd.

Moderne geschiedenis: De daarop volgende bezetting van Korea door het Japanse militaire regime duurde van 1909 tot 1945. Gedurende deze periode werd het uitoefenen en onderwijzen van de gevechtskunst beperkt toegelaten. Na de Tweede Wereldoorlog werd deze restrictie opgeheven. Verscheidene opleidingen voor de gevechtskunst werden toen opgericht. In 1965 werden verschillende gevechtssystemen verenigd in 'n organisatie : de Koreaanse Tae Kwon Do Bond. Als een Koreaanse nationale sport, luidde Tae Kwon Do een nieuw tijdperk in, er werden instructeurs over de gehele wereld gezonden en internationale toernooien gehouden.

In die tijd werden Tang Soo Do en Tae Kwon Do in principe gescheiden, waarbij Tang Soo Do ernaar streefde een traditionele gevechtskunst te blijven terwijl Tae Kwon Do wereldspelen en sportevenementen organiseert. Tang Soo Do is er voor iedereen. Geen mens is gelijk en daarom zal iedereen op zijn eigen wijze invulling geven aan zijn leven. Zo ook met Tang Soo Do, iedere beoefenaar, zal naar zijn beste inzet, toewijding en volharding proberen het beste uit zichzelf te halen. Met als ultieme doel om voor zichzelf en anderen een beter mens te worden.