Regels en voorschriften

Zorg dat je minimaal 15 minuten voor de aanvang van de les aanwezig bent.

Groet, zowel bij betreden, als verlaten van de dojang, de vlag.

Vermijdt deelname aan luide en controversiële activiteiten in de dojang.

De leerlingen moeten rustig zijn, in het bijzonder tijdens het oefenen van loopvormen en bij het vrij sparen.

Maak de spieren los voor aanvang van de les. In de dojang wordt geen kauwgom gekauwd en niet gerookt.

Draag een schoon, wit uniform met enkel het NTSDA embleem en je TSD graduatie.

Gebruik tijdens de training alleen water om de mond te spoelen

De leerlingen en de instructeur moeten zoveel mogelijk de Tang Soo Do terminologie gebruiken.

Leef de regels en codes van Tang Soo Do naar beste weten na.

Alle leerlingen zullen deelnemen in het schoonhouden en in orde houden van de Dojang.

De leerlingen dienen vooraf bij de instructeur hun aanwezigheid kenbaar te maken.

De leerlingen dienen hun zelfbeheersing niet te verliezen en omzichtig en kalm te blijven

Leerlingen dienen zich te houden aan de dojang regels en de nodige discipline te betrachten.

De Groet

de groet Veel belang moet worden gehecht aan de groet die een wezenlijk deel is van de Tang Soo Do training. Leden moeten buigen naar de instructeur, naar meerderen en ook naar tegenstanders. Men mag de zelfbeheersing, de voorzichtigheid en de kalmte niet verliezen.

Voor en na de oefening of wedstrijd, moeten de deelnemers zich omkeren, de kleding in orde brengen, zich opnieuw omkeren en buigen naar de instructeur of tegenstander.

Tijden het zitten op de vloer moet het lid een goede houding aannemen die bevorderlijk is voor de gezondheid. De handen moeten op de knieën rusten en de rug is recht, de zithouding is de kleermakerszit, dus met gekruiste benen. Tijdens het oefenen moeten de leden zich aan de regels houden. De Dojang moet altijd schoon en netjes worden gehouden en er moet voor goede ventilatie worden gezorgd.

Het uniform (Do Bohk)

het uniformDe leden moeten ervoor zorgdragen dat hun uniform schoon en gestreken is. Het is erg belangrijk een goede indruk te geven van onze kunst. Een goede verschijning is in dit opzicht belangrijk.

Onder de leden zal er steeds een hoge mate van zindelijkheid worden betracht. Van de leden wordt verwacht dat ze een goede lichaamsverzorging in acht nemen. Vinger- en teennagels moeten kort gehouden worden om bij het sparren verwondingen te voorkomen.

De uniformen moeten voor transport zowel voor als na de training correct worden gevouwen.

Tijdens de training mogen geen sieraden gedragen worden.

De warming up

warming upWarming up oefeningen moeten worden uitgevoerd voorafgaande aan de training teneinde het lichaam en de geest voor te bereiden. Een niet voorbereid lichaam kan worden geforceerd door de harde Tang Soo Do oefeningen.

Aan het einde van de training moeten de leerlingen zich ontspannen met een aantal oefeningen die bedoeld zijn om tot rust te komen.

Basis handelingen

Ten einde de bedrevenheid te verbeteren, moet men de basishandelingen voortdurend oefenen totdat ze foutloos zijn. Door concentratie en veel aandacht moeten de leerlingen de verscheidene loopvormen leren, dit met het doel zichzelf te verbeteren. Beoefenen van loopvormen en basishandelingen zullen resulteren in juiste en accurate technieken.

Men moet niet vergeten dat de Tang Soo Do technieken zijn gebaseerd op de basishandelingen en loopvormen. Leer ze goed aan en pas ze toe bij het vrij vechten.

Bij het betreden van de Dojang

De leerlingen, zowel in uniform, als in gewone kleding, moeten naar de vlag buigen en buigen naar de instructeur als ze de Dojang betreden. Dit behoort zonder uitzondering te gebeuren. De leerling hoeft niet te wachten op beantwoording van de groet door de instructeur indien deze bezig is.

Aanvang van de les

De leerlingen moeten zich opstellen naar graad, bij gelijk graad wordt de anciënniteit aangehouden. Het hoogst gegradueerde lid staat rechts. De instructeur staat midden voor de klas. De hoogst gegradueerde geeft de commando’s:

 • Cha Ryut attentie, in de houding
 • Kukgi Bae Rye groet naar de vlag
 • Ba Ro terug naar uitgangspositie
 • Ahn Jo zitpositie
 • Muk Yum begin meditatie
 • Ba Ro terug door instructeur
 • Kwan Chang Nim E Kyung Yet buigen naar de grootmeester
 • Sah Bum Nim E Kyung Yet buigen naar de instructeur

Tijdens de les

Eerbied en discipline moeten altijd in acht worden genomen en het Tang Soo Do ritueel moet onveranderlijk worden gevolgd. Wanneer de hoofdinstructeur van de school of een hoog gegradueerde gast de Dojang betreedt, dient de instructeur in de zaal of de hoogst gegradueerde in de klas, de klas in attentie houding te roepen en te laten buigen (groeten). Na het betuigen van de groet kan de klas weer direct verder gaan de training.

Als een leerling te laat is, moet hij wachten totdat hij door de instructeur is opgemerkt. Hij gaat dan naar de instructeur, buigt en kan dan toestemming krijgen om mee te doen met de les. Als een leerling de les moet verlaten, moet hij hiervoor eerst toestemming hebben van de instructeur. Als een leerling een vraag heeft aan de instructeur dient hij hiervoor toestemming te vragen aan een hoger gegradueerde.

Een hiërarchie moet worden ingesteld en deze moet te allen tijde worden aangehouden.

Beeindiging van de les

Evenals bij het begin van de les, stellen de leerlingen zich op naar gelang de graduatie.
De hoogst gegradueerde geeft de commando’s:>

 • Cha Ryut attentie, in de houding
 • Kukgi Bae Rye, groet naar de vlag
 • Ba Ro, terug naar uitgangspositie
 • Ahn Jo, zitpositie
 • De vijf codes van Tang Soo Do
  • Trouw aan je land
  • Gehoorzaamheid aan je ouders
  • Houd vriendschap in ere
  • Niet terugtrekken in het gevecht
  • Handel in de strijd naar eer en geweten
 • Muk Yum begin meditatie
 • Ba Ro terug door instructeur
 • Kwan Chang Nim E Kyung Yet buigen naar de grootmeester
 • Sah Bum Nim E Kyung Yet buigen naar de instructeur

Wanneer het commando om naar de instructeur te buigen is gegeven, zeggen alle duidelijk. “Ko Map Sum Ni Da” (dank u wel meneer). Daarna roepen alle leden “Tang Soo” met de rechtvuist opgeheven. Wanneer de instructeur de klas laat inrukken, neemt de hoogst gegradueerde over en zegt: “richten naar de zwarte band dragers” en geeft het commando “Kyung Yet” naar meerdere zwarte band dragers “Yu Dan Ja E Kyung Yet”. Na het geven van commentaar of waarschuwingen, deelt de hoogst gegradueerde de leden in voor de diverse nog te verrichten taken. Daarna laat hij de klas inrukken.