Beoefenaren van de krijgskunst Tang Soo Do zijn één grote familie. Een familie die zich wil bekwamen in zelfverdediging, sparren, loopvormen, breektesten, gezondheidskunde, meditatie en wapenkunde. Een krijgskunst die staat voor speciale waarden. Waarbij het anders dan bij een gevechtskunst niet gaat om het verslaan van je tegenstander, maar om het gevecht met jezelf. Een krijgskunst die je alleen kunt leren door een juiste combinatie van totale inzet, regelmatig en constant oefenen, gehoorzaamheid en respect voor de instructeur en medeleerlingen, kortom een serieuze benadering.

De NTSDA ondersteunt haar dojangs waar leerlingen zich met groot enthousiasme inzetten om het mooiste gevecht te leveren dat er bestaat, namelijk het gevecht met zichzelf. Af en toe meten de familieleden de voortgang van haar prestaties door mee te doen aan toernooien. Hier gaat het niet om het winnen van elkaar, maar om elkaar te laten zien wat ze er de afgelopen periode bij hebben geleerd. Leerlingen van de diverse dojangs hebben bewezen al een behoorlijk gevecht met zichzelf te hebben geleverd.

Wij zouden met name onze jeugdleden de gelegenheid willen bieden deel te nemen aan nationale- en internationale evenementen. Ook zouden we graag willen investeren in trainingsmateriaal. Indien u de NTSDA een warm hart toe draagt kunt u zich voegen bij de vriendengroep. Dit doet u door een mailtje te sturen naar de secretaris, met daarin uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres. Dan wordt contact met u opgenomen om te bespreken hoe onze vriendschap vorm gaat krijgen.